DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GREYSTONES DATA SYSTEMS VIỆT NAM

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GREYSTONES DATA SYSTEMS VIỆT NAM By Dự án công trình Greystones Data Systems Việt Nam, với diện tích 4,800m2. Sử dụng dòng sơn Chokwang (Korean), sau đâu là những hình ảnh... 4.5 sao trên 3799người dùng

Dự án công trình Greystones Data Systems Việt Nam, với diện tích 4,800m2. Sử dụng dòng sơn Chokwang (Korean), sau đâu là những hình ảnh thực tế:

Data-1

H4

 

H5

H6

H7

H8

CÔNG TY SƠN EPOXY ĐÔNG BẮC